Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

Historia

Projekt vt-14

ÅR 8

Världskrigen

Tid: v.7, 9-10.

Detta ska du kunna förklara:
 • 1:a och 2:a Världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
Föreläsningar och filmvisning
- Fre v.6, Benny Grunfeldt, överlevde koncentrationsläger i Nazityskland.
- Ons v.7, Första värlskriget och Ryska revolutionen.
- Ons v.9 Filmer om Mellankrigstiden och Andra världskriget

Del 1 - v.7

1:a världskriget 1914-1918

- Berätta i stora drag hur kriget gick till: Hi-boken.
- Berätta med hjälp av historiska kartor: Hi-kartor.
- Berätta om konsekvenserna av kriget: Hi-kartor
- Berätta om människoöden: 

Del 2: v.9-10

Mellankrigstiden: 1920-1939
-Det glada 20-talet.
-Ekonomisk kris och depression
-Diktaturernas tid: Sovjet, Tyskland, Italien.

2:a världskriget 1939-1945

- Berätta i stora drag hur kriget gick till: Hi-boken.
- Berätta med hjälp av historiska kartor: Hi-kartor.
- Berätta om konsekvenserna av kriget: Hi-kartor
- Berätta om förtryck som människor fått utstå.

Redovisning
Uppsats om världskrigens tid.
Mer info om detta senare.


I tider av revolution


Tid: 

Start mån v.46
Avslut fre v.49 (klart mejlat till Joachim och Magnus)

Detta projekt handlar om industrialiseringens framväxt och den samhällsomvandling som sker under tidsepoken 1700-1900-talen. Vi ska studera den enskilda människans livsvillkor där vi fokuserar på hälsan förr och nu.
Vi ska bla ta upp hur det kunde vara att leva i slaveri och under den ideologi som tillämpades under tidsperioden samt vilka uppfinningar som påverkar samhällsutvecklingen.


Mål att uppnå


Idrott
Beskriva olika definitioner av hälsa.
Förstå sambandet mellan kost och hälsa
Beskriv idrott och hälsa förr och nu.


Historia
Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Industrialiseringen i Europa och Sverige.
Ge olika förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några andra delar av världen.
Migration inom och mellan länder.
Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser, och politiska ideologier.
Källkritik och begrepp


Samhälle
Redogöra för de stora ideologierna och det svenska partisystemet.

Ämnesområden att ha med i uppgifter ni gör (se inläggen för år 8).

Beskriv hur livet kunde se ut för olika samhällsgrupper från 1700- till 1900-talet.

- Överklass
- Arbetarklass
- Barn och ungdomar
- Kvinnor och män
- Slavar
Välj några samhällsgrupper där du beskriver följande:
- Hur ser vardagen ut?
- Möjligheter att påverka sin livssituation, t ex. ekonomi, status, kön.
- Hur fick man motion?
- Hur såg hygienen ut och hur viktig ansåg man att den var?
- Vilka sjukdomar, mediciner och sjukvård fanns och hur påverkade dessa människors hälsa?
-

Jämför din beskrivning med dagens samhälle. Gör en intervju med någon äldre person för att samla info om hur de ser på hälsa förr och nu.

Fundera kring hur livsvillkoren förändrats gällande människors hälsa.

Redovisning

Uppsats om livsvillkor (2-3 sidor med bilder, storlek 12)
Test på historiska händelser. Ons v.49 kl.8.00.
Sportreferat (radiosporten presenterar.....)
Imperialism och världskrig
Det här projektet handlar om att förstå den tid då européerna ansåg sig ha rätten att bestämma över andra folkgrupper och länder än sitt eget.
Viktiga begrepp att förstå är imperialism, kolonialism, nationalism, rasism samt diktatur och demokrati.

Projektet är uppdelat i två delar; världskrig och rasism.

Tid: v.48-50, v.2-12

Mål att kunna:

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Del 1 - v.48-50

Imperialism

- Läs om tiden innan 1:a världskriget: Hi-boken
- Viktiga ord att kunna är imperialism, maktbalans, diktatur, nationalism.

1:a världskriget

- Berätta i stora drag hur kriget gick till: Hi-boken.
- Berätta med hjälp av historiska kartor: Hi-kartor.
- Berätta om konsekvenserna av kriget: Hi-kartor
- Berätta om människoöden: 

Del 2: v.2-12

Mellankrigstiden: 1920-1939
-Det glada 20-talet.
-Ekonomisk kris och depression
-Diktaturernas tid: Sovjet, Tyskland, Italien.

2:a världskriget

- Berätta i stora drag hur kriget gick till: Hi-boken.
- Berätta med hjälp av historiska kartor: Hi-kartor.
- Berätta om konsekvenserna av kriget: Hi-kartor
- Berätta om förtryck som människor fått utstå.
- Sveriges situation: Se "Historieätarna" på svtplay.se

Rasism

- Berätta om olika ideologier som är rasistiska: Nazism, Fascism.
- Berätta om förintelsen och Gulag.

Redovisning

- 1:a Världskriget: Prov eller uppsats
- Mellankrigstiden och 2:a världskriget: Tidslinje (gruppredovisning)
- Rasism: Gruppdiskussioner, analysuppgifter och uppsats.
År 8
Imperiernas uppgång och fall


Projektet handlar om att öka kunskapen om de riken/imperium som styrt i Europa och Mellersta östern under Antikens århundraden.

Mål:
Hi/Ge: Öka kunskapen om tidsperioden enligt följande punkter:

 1. Geografisk utveckling
 2. Livsvillkoren
 3. Centrala personligheter
 4. Orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar.
Källkritik: Analysera de källor som används för faktainhämtning.

Redovisning:
Film 

 1. Tidslinje som visar imperiernas uppgång och fall.
 2. Muntliga kommentarer gällande målen ovan.
Metod:
 1. Brainstorm kring projektet.
 2. Faktainsamling från olika typer av källor.
 3. Bearbeta historiska kartor.
 4. Analys över insamlad fakta.
År 7

Nytt projekt fr o m v.46

Miniprojekt om Antikens Grekland - 2 veckor.

Skönhet och dygd var för de gamla grekerna mycket viktigare än att skaffa sig rikedomar i silver och guld, eller att bygga pråliga monument. Det antika Grekland har haft ett stort inflytande på västerländsk kultur, kanske framför allt vad gäller konst och filosofi. Men även inom andra områden, som idrott till exempel. De olympiska spelen, som än idag hålls vart fjärde år någon stans i världen, startade faktiskt i antikens Grekland. Demokratins födelse har vi att tacka grekerna för.
(Källa: www.mcenter.se)

Mål:
Kunna beskriva det antika Greklands uppgång och fall.
Kunna beskriva hur demokrati utvecklas.
Kunna berätta och på ett detaljerat sätt beskriva livet i det antika Grekland.
Känna till den geografiska utvecklingen.
Kunna jämföra Antika Grekland med det Romerska riket. Likheter och skillnader.
Kunna några källkritiska begrepp och resonera kring historia med hjälp av historiska källor.
Kunna beskriva arvet från Antiken och ge exempel hur man ser arvet i vårt moderna samhälle.

Uppgifter:
Uppgifterna presenteras genom inlägg på so-bloggen. Var noga med att klicka på etiketter år 7 för att se alla inlägg som gäller er.

Redovisning:
Du ska redovisa dina kunskaper i ett test och ytterligare ett sätt som vi diskuterar fram tillsammans.


Antiken - Romarriket

Det vi nu ska göra är att lära oss mer om Romarrikets uppgång och fall.

Jobba med följande frågor. Använd olika källor (Hi-bok, film, radio, artiklar osv)
Del 1 - Klart v.40 (mejla alla svaren till magnusgustafsson75@gmail.com senast tisdag v.41)
Rom - en republik
1. Hur växte republiken fram?
2. Hur styrdes republiken?
3. Vilken tidsperiod uppstod republiken och sedan byttes ut?
4. Berätta om de Puniska krigen.
5. Hur såg familjelivet ut?
6. Berätta om slavsamhället i Rom.
-Glöm inte skriva vilka källor du använt (Ex, hi-bok, filmer osv)

Del 2 - Klart v.40 (mejla alla svaren till magnusgustafsson75@gmail.com senast tisdag v.41)
Rom - ett kejsardöme
1. Hur blir Rom ett kejsardöme?
2. Gör en lista över några kejsare.
3. Hur kunde kristendomen bli statsreligion i det romerska riket?
4. Varför delades det romerska riket i två delar?
5. Varför faller det romerska riket? 
-Glöm inte skriva vilka källor du använt (Ex, hi-bok, filmer osv)

Del 3 - Klart v.41, tisdag.
Gör en tidslinje om Antikens Rom - redovisas muntligt.
Jobba i de indelade grupperna.

Del 4 - Klart v.43 (mejla novellen senast tisdag v.43)
Skriv en kort novell (1 sid) om något du tycker är extra intressant.
Att tänka på när du skriver novell:
-Högst 2 sidor
-Läsaren kastas in mitt i en händelse.
-Inre monologer är vanliga.
-Få karaktärer och huvudpersoner (en eller två).
Till sist ska du skriva ner vilka källor du använt när du jobbat med novellen (Ex. hi-bok, artiklar, föreläsningar osv)

Del 5 - start tisdag v.40. Klart v.42
Dramaspel - Romersk legion
Studera den romerska legionen (se länksidan) här på so-bloggen eller på montesjuan.

Del 6 - Klart v.41, Test tisdag v.42
Begrepp
Antiken
Etrusker
Högkultur
Civilisation
Romulus och Remus
Stadsstater
Republik
Konsul
Senaten
Patricier
Plebejer
Slavekonomi
Akvedukt
Forum
Legion
Gaius Marius
Yrkesarmé
Gallien
Germanien
Karthago
Puniska krigen
Julius Caesar
Kejsartiden
Augustus
Octavianus
Cleopatra
Pax Romana
Gladiator
Commodus
Kejsar Konstantin
Östrom
Västrom
Kristendom

Redovisningsformer
Test på begrepp
Novell
Dramaredovisning
Tidslinje - muntlig redovisning  5 min (gruppen får gärna spela rollspel)


Mål

 • Du ska kunna beskriva en historisk epok (romarriket).
 • Kunna begrepp och berätta om viktiga personer.
 • Du ska jobba med att se vilka faktorer som påverkar utvecklingen i romarriket.
 • Du ska kunna jämför vårt moderna samhälle med romarnas och berätta vilket arv vi fått med oss.
 • Du ska jobba med olika källor i din informationssökning.
 • Du ska kunna diskutera på vilket sätt vi fått veta all fakta vi läser om romarriket.År 6


1. Historisk person - 3 filmer
2. Test fredag v.4 - upptäcktsresande, världsbilden, reformationen.
3. Presentation om grupparbete: Affisch/kollage 1600-talet.
4. Test fredag v.7 - Stormaktstid, vetenskaplig revolution
5. Teaterpjäs v.6 - visas upp torsdag.
6. Knyt ihop säcken v.9 - Filmer, affischer/kollage, skisser visas upp.


1. Nya tiden - Intressanta personer


År 6 studerar nu historia och utgår från tiden 1500-1776 e kr.
Uppdraget som eleverna har kan du läsa om på följande bildpresentation. • De stora upptäckterna (1500-talet)

Följ instruktionerna i bildspelet.Bildspel om nya tiden - 1500-talet
Presentationen innehåller även instruktioner till uppgiften "Historisk person".

Bildspel om stormaktstiden
Detta är ett grupparbete.
Presenteras torsdag v.7
Miniteater om 1600-talet
Du jobbar i grupp och ska läsa en given berättelse. 
Gruppen får 60 min att läsa och skriva en pjäs utifrån texten.
Övning inför uppspelningen görs på AP-tid (30 min)
Torsdag v.6 spelar gruppen upp sin minipjäs.
 • Vallonen Lars
 • "Vi bara vinner"
 • "Till bålet ska hon"
 • Cecilia Bråkig


Lycka till!
Magnus

2 kommentarer:

 1. Vad duktiga ni var när ni visade upp era rollspel. Det blev ju bra till slut. Trodde inte att alla grupper skulle klara av att spela upp sitt rollspel efter att grupparbetet kantats av ineffektivitet.

  SvaraRadera