Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

23 januari 2012

Titta hit år 6!!

Historia
Här kan ni öva på minitestet i historia som ni har på fredag kl.12.00.
Frågorna är hämtade från bla historiaboken (blå färg).

Minitestet kommer innehålla frågor som liknar dessa:

 1. Varför ville européer upptäcka världen?
 2. Nämn tre upptäcktsresenärer.
 3. Förklara ordet renässans?
 4. Vem var Gutenberg och vad betydde hans uppfinning?
 5. Vad betyder den vetenskapliga revolutionen?
 6. Vem var Martin Luther?
 7. Vad innebar reformationen?
 8. Vem hade största makten i ett protestantiskt land?
 9. Vilka följder fick Columbus upptäckt av Amerika för indianerna?
 10. Nämn några nya varor som fraktades till Europa under 1500-1600-talet?
 11. Vem var Kopernikus och vad hade han räknat ut?
 12. Varför blev den katolska kyrkan så arg på Kopernikus?
 13. Varför var Galileo Galileis upptäckt så viktig?
 14. När Sverige blev protestantiskt infördes några förändringar. Ge exempel på vilka?
 15. Kristendomen talar om fred och förlåtelse, men ändå ledde Luthers protester mot kyrkan till krig. Varför?
 16. Vilken upptäckt som vi har läst och pratat om tycker du är viktigast? Motivera!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar