Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

4 december 2012

Projekt Sydafrika år7

Nu när du kan geografiska ord ska du få nytta av kunskaperna.
Du ska nu göra en beskrivning av landet Sydafrika och då använda så många geografiska ord som möjligt i din beskrivning.

Följande områden bör du ta med i din beskrivning:

  1. Klimat
  2. Landskapets utseende.
  3. Tillgång på mat - jordbruk och fiske.
  4. Naturresurser
  5. Befolkning - var bor de flesta människor?
  6. Kommunikationer - järnväg, vägar osv.
När du beskriver ska du lära dig att analysera, dvs ställa frågan varför ofta. Be om handledning för att klara uppgiften och utvecklas.
Det verktyg som du ska använda för din beskrivning är Google map och Google earth.
Har du inte laddad ner Google earth ska du göra det nu. Googla på ordet så löser du det.

Tid:
Du har hela nästa vecka på dig att slutföra din beskrivning. Redovisning sker i de grupper som ni är indelade i för projekt Sydafrika.

1 kommentar: