Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

18 december 2013

Prov Franska- & Industriella revolutionen

Denna gången får du välja om du vill skriva provet på datorn eller skriva för hand. Tala om för läraren hur du vill göra.

Provet består av två delar:

-Franska revolutionen
-Industriella revolutionen

Uppgifterna du ska göra är dels beskrivning av historisk händelseutveckling, dels uppgifter om källkritik. Här är det viktigt att använda de källkritiska begreppen så bra det går.

-Tid
-Trovärdighet
-Tendens

Prov

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar