Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

20 februari 2014

Hur styrs Sverige?

Nytt projekt om Sveriges statsskick. Detta år kallas för supervalår för att det är val till EU, Sveriges riksdag, kommun och landsting. Vi behöver därför öka kunskapen om vårt demokratiska samhällssystem.

Vad ska du kunna?

 1. Beskriva politiska ideologier (socialism, liberalism, konservatism).
 2. Beskriva våra olika politiska partier och vad som skiljer dessa.
 3. Hur ser Sveriges politiska system ut (riksdag, kommun, landsting)?
 4. Öka kunskaperna om EU.
 5. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.
 6. Sveriges grundlagar.
 7. Beskriva hur individer och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling. 
 8. Hur går det till när du själv och andra människor påverkar beslut i ett demokratiskt samhälle.

Hur ska du arbeta?

 1. Läs först SH-boken s.195 - 235. Frågorna i boken ska du också besvara.
 2. Se följande filmer som kompletterar SH-boken. 
 1. När du läst fram till en frågesida, ska du arbeta med uppgiften "Träna begrepp". Se montesjuan. Du ska göra 4 st.
 2. Du ska jobba i en studiegrupp. Använd uppgiften "Träna begrepp" och visa dina förklaraingar samt diskutera dem i gruppen. Hur har du uppfattat begreppen?
 3. När studiegruppen har gjort 4 st diskussioner ska du göra ett prov. Meddela läraren.
 4. Studiegruppen sätter läraren ihop.

Grupparbete

Du kommer att delas in i en grupp som ska bilda ett av de svenska politiska partierna som representeras i riksdagen. Läraren delar in grupperna.

Uppgift:

Du ska läsa in dig på ditt politiska parti och göra en plan på hur ni ska vinna valet.
Gruppen ska göra en affisch där era viktigaste frågor presenteras.
Följande områden ska finnas med:
 1. Skola
 2. Fritid
 3. Miljö
Här kan du läsa om olika partier:  Politiska partier
Följande ord kan du googla för att få information om partiprogram.
- partiprogram

Så här kan en valaffisch se ut:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar