Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

14 mars 2012

Bibliska berättelser - år6

Nu finns två länkar för att läsa bibliska berättelser.
Se länklistan.

Läxa till  torsdag v.11

Samling torsdag v.11
Jobba i par och berätta din bibliska berättelse utantill (fusklapp - ok)
Diskutera och skriv ner svar på analysfrågorna i Google doc.
Analysfrågor:
Vilka karaktärer finns i berättelsen?
Vad vill berättelsen säga oss?
Finns det något gott respektive ont inslag?
Finns det likheter med andra icke bibliska berättelser som du känner till? Vilka likheter i så fall? Ge exempel!

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar