Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

20 mars 2012

Moral - rätt eller fel?

År 6 -Religion

Vad är moral? Den röst du har inom dig som talar om vad som är rätt och fel kallas samvete.
Samvetet är människans kompass på livets väg. Vad är rätt att göra i olika livssituationer?

Diskutera följande moraliska frågor:
(Källa: http://www.yvonnesjostrand.com)

1. Vad som är rätt för mig kan vara fel för dig. Vad som är gott för mig kan vara ont för dig.” Eller, finns det något som alltid är rätt eller alltid fel, alltid gott eller alltid ont?


2.. Vilket av nedanstående ställningstagande är värst, a eller b?
a. Du ser en människa, som håller på att drunkna. Du gör inget för att rädda henne.
b. Du dödar medvetet en människa.

3. aHar du ställt upp för en människa i nöd någon gång? 
b. Brukar människor hjälpa varandra? I vilka situationer?
Hur skulle du göra?


1 kommentar: