Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

10 april 2012

Systerreligioner år6

Övningsfrågor inför testet på fredag.
Testet är flyttat från torsdag till fredag.

När ni skriver test på systerreligioner ska ni ha ert jämförandeschema med er. Tänk på att ni alltid ska jämföra religionerna med varandra.

  1. Judendom, kristendom och islam är monoteistiska religioner. Vad betyder monoteism?
  2. Abraham är en viktig person för de tre religionerna. Varför?
  3. Hur beskrivs Gud i de tre religionerna?
  4. Vilken relation till Gud har människan enligt de tre religionerna?
  5. Varje religion har heliga skrifter. Vad är det som är gemensamt i dessa skrifter?
  6. Du är på resa och går in i en katolsk kyrka. Berätta vad du ser i kyrkan.
  7. Korstecknet är en kristen symbol. Varför gör man detta tecken?
  8. Inom islam är det viktigt att be 5 gånger om dagen. Varför ska man vara vänd mot Mecka i sin bön?
  9. Hur firas gudstjänst inom respektive religion?
  10. Nämn några anledningar till varför man firar olika högtider inom respektive religion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar