Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

28 augusti 2013

Etiska modeller

Fyra etiska modeller
  1. Regeletiken - följer regeln slaviskt. "Det är fel att stjäla - alltså gör jag inte det"
  2. Konsekvensetiken - de konsekvenser en handling får bestämmer om den är god
  3. Sinnelagsetiken - avsikten med handlingen bestämmer om den är god.
  4. Situationsetiken - situationen bestämmer om handlingen är god. Går inte att bestämma från början.

ATT SAMTALA OM

Motivera dina svar. Fundera över hur regel-, konsekvens-, sinnelags- och situationsetiker skulle kunna ställa sig till de moralproblem som beskrivs nedan.
1. Vad som är rätt för mig kan vara fel för dig. Vad som är gott för mig kan vara ont för dig.” Eller, finns det något som alltid är rätt eller alltid fel, alltid gott eller alltid ont?
2a. Om majoriteten i ett samhälle anser att något är rätt, är det då säkert att det är det?
b. Kan vi stifta våra lagar efter majoritetsbeslut?
3. Vilket av nedanstående ställningstagande är värst, a eller b?
a. Du ser en människa, som håller på att drunkna. Du gör inget för att rädda henne.
b. Du dödar medvetet en människa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar