Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

26 augusti 2013

Kärlek!....men på olika villkor.

Ordet kärlek har många betydelser för oss alla. För en del är den okomplicerad och härlig, för andra är den komplicerad och hemsk. Synen på vad kärlek är och hur den kan uttryckas skiljer sig mellan individer och olika samhällen.

Vi ska tillsammans forska och reflektera över hur kärlek kan se ut och hur den kan uttryckas. Vi ska också forska om hur relationer ser ut och varför de ser ut som de gör.

Mål: Vad ska du kunna?

Uppgifter:
Samhälle
 • Ge exempel ungdomars identitet, livsstil och välbefinnande. Hur ser detta ut? Vad påverkar detta? Diskutera och ge exempel.
 • Nyhetsvärdering: Titta på olika nyhetsmedium och fundera; Hur framställs kärlek och relationer i media. Hur framställs olika grupper i media.
 • Ge exempel på möjligheter och risker som är förknippade med internet och kommunikation.
Religion
 • Etik - diskutera vardagliga moraliska dilemman utifrån etiska modeller (se inlägg om etik år 8 samt länken "Kroppsfixering" på inlägget om infosök.)
 • Etik - Skriv upp etiska begrepp som kan kopplas till mänskliga rättigheter.
 • Ge exempel på konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen. Ex. synen på sexualitet och jämställdhet.

Kärlek och relationer

Struktur på detta projekt. Du bör undersöka dessa områden.
 • Individer (du själv, andra människor)
 • Grupper (familj, tonårsgänget, osv)
 • Samhällen (kultur, lagar osv)
Begrepp
 1. Etik
 2. Moral
 3. Respekt
 4. Solidaritet
 5. Integritet
 6. Empati
 7. Attityd
 8. Frihet
 9. Makt
 10. Samlevnad
 11. HBT
 12. Heder
 13. Kön
 14. Människosyn
 15. Civilkurage
 16. Mobbning
 17. Pennalism
 18. Tolerans
 19. Pluralistiskt samhälle
 20. Patriarkalt samhälle
 21. Sekulär
 22. Bisexuell
 23. Heterosexuell
 24. Polygami
Skolämne som du studerar i detta projekt: SH och RE

Infosökning - se även inlägget "Infosökning, tips"
Deppighet - varför?

Redovisning
Film
Test på begrepp.
Novell (tillämpa begreppen på rätt sätt)
Diskussioner i grupp och på so-bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar