Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

4 september 2013

Filmen "Ondskan".

För att kunna använda informationen i filmen lättare kan man dela upp den i följande teman:

Skolan och samhället

 • Rektorns avslutningstal: Han säger att eleverna ska gå ut i livet som bärare av Stjärnsbergsandan. Vad är det för anda som eleverna bär med sig?
 • Vilken betydelse har lärarnas passiva hållning, vad tänker de? Vad är lärarens uppgift?
 • Vad är skolans uppgift? Ska skolan uppfostra och/eller förbereda för yrkeslivet?

Våld och förtryck

 • Beskriv pennalismen på skolan?
 • Varför är det bara Erik som lyckas göra motstånd? Hur tänker Erik?
 • Kan våld ibland vara berättigat?
 • Fundera kring begrepp som grupptryck, rädsla, karriärism, förakt för svaghet etc, som ligger till grund för pennalismen på skolan.

Klass och klassamhället

 • Diskutera klasskillnaderna på Stjärnsberg. Hur kommer de till uttryck?
 • Skulle situationen på Stjärnsberg vara annorlunda om även flickor gick på skolan? Hur skulle "kamratuppfostran" se ut på internatskola för enbart flickor?

Familjen

 • Fundera kring Eriks familjesituation. Hur är det att leva i en sådan familjsituation?
 • Fundera över mammans roll? Vad skulle hon kunna göra annorlunda?
 • Fundera kring varför styvpappan slår Erik? Det är inte bara Erik som blir slagen hemma. Eriks mamma blir också misshandlad. Hur påverkar det henne?
 • Filmen utspelar sig året 1959 och många familjer var patriakaliska. Vad innebär det?

Vänskap och relationer

 • Beskriv Erik och Pierres vänskap?
 • Marja, Servetrisen, betyder mycket för Erik. Vilken betydelse hade hon för Erik?
 • Hur relationerna ut med lärarna på skolan?

Du som vill redovisa dina tankar kring frågorna kan göra det på bloggen eller via mejl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar