Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

24 september 2013

Workshop om kommunen

Onsdag-fredag den här veckan ska vi summera vad ni lärt er om kommunen. "Testet" består av två uppgifter:

1. Ett medborgarförslag ni skriver var och en. Tänk på: Att tydligt motivera varför du tycker som du tycker. Ge också gärna konkreta förbättringsförslag.

2. En dramatisering/workshop på fredag, där ni ska spela kommunpolitiker och debattera klassens medborgarförslag.


Kommunfullmäktiges sammansättning:

S: Annie, Emil, Anton och Carola
V: Lovisa och Viktor
Mp: Ellen och Jasmin
M: Emma, Edin, Hampus och Fredrika
Kd: Sara och Hugo
Fp: Philip, Yara och Madde
C: Sylvia och Maria
Sd: Rebecka, Julia och Oliwer


Medborgarförslaget ska vara klart på onsdag em. På torsdag får varje partigrupperna tre medborgarförslag att ta ställning till. Under samlingarna på onsdag em. och fredag fm., ska ni sitta i partigrupperna och läsa på vilka åsikter partierna har i allmänhet och hur de kan tänkas ställa sig till de olika medborgarförslagen.

På fredagens samling kl. 12.00  har vi ett fullmäktigemöte, där ni ska debattera medborgarförslagen. Jag vill att ni i dramatiseringen, försöker använda några  av följande begrepp:  mandat, ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd, förvaltning, motion, interpellation, remiss, beredning, votera, bordlägga, reservera sig och kommunalskatt. 

Saker att tänka på:

* Ha välutvecklade argument, både när du skriver ditt medborgarförslag och när du debatterar som politiker.
* Försök använda de centrala begreppen under debatten
* Försök även i debatten att se frågorna som tas upp ur olika perspektiv.

MÅL  • Politiska ideologier ( olika partiers åsikter)
  • Sveriges politiska system med  kommunen. Var och hur beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.
  • Aktuella samhällsfrågor
  • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar