Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

8 januari 2014

Nya ideologier och slaveri

Fortsättning på projekt "Tider av revolution"

Tid: v.2-5

Amerikanska, Franska, Industriella revolutionerna satte sina spår på 1800-talets utveckling. Det vi nu ska studera och försöka förklara så bra som möjligt är hur utvecklingen såg ut efter dessa revolutioner.

Följande mål ska ni uppnå:

 1. Förklara framväxten av de moderna ideologierna under 1800-talet.
 2. Undersök hur den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika såg ut.
 3. Förklara och ge exempel på hur migrationen inom och mellan länder såg ut.
 4. Källkritik och källkritiska begrepp.
För att klara nå målen behöver du studera olika källor. Här får du några källor att börja med. Sedan bör du söka egna källor för att gräva djupare och förstå den historiska utvecklingen på ett djupare plan.


 1. Läs hi-boken om nya ideologier och industrisamhälletsframväxt. Jobba med frågor som finns efter texterna. Texterna har du fått på mejl.
Läs vidare:
v.2-3
 1. De moderna ideologierna
 2. Här nedan finns en sammanställning av de moderna ideologierna.
 3. Nationalism - en ny ideologi som växer fram.
 4. Hur Tyskland skapas.
v.4-5
 1. Imperialismen - en väg till slaveri.
 2. Slavhandel (so-rummet)
 3. Slavhandel från ett Afrikanskt perspektiv
 4. Använd so-rummet.se på egen hand för att hitta fakta och intressanta exempel.
 5. Läraren lämnar ut källkritiska övningar v.4.
Utveckla din studieteknik. 

Vi har pratat mycket om hur viktigt det är att göra egna anteckningar. Du kan bl a jobba med tankekartor eller skriva i punktform den fakta du jobbat med. När du gjort dina anteckningar behöver du diskutera med kamrater, lärare, föräldrar för att du med dina ord ska förklara den historiska utvecklingen.

Analysfrågor

Följande frågor är bra att använda för att förstå historiska utvecklingen bättre.
 1. Vilka är de ledande stormakterna i Europa efter napoleonkrigen? Jobba med kartor.
 2. På vilket sätt påverkar de olika grupper som finns runt om Europa de nya ideologierna som växer fram?
 3. Världshandeln är beroende av kolonialismen. På vilka sätt kan du beskriva detta?
 4. Hur ser kolonialismen ut i världen? Använd kartor.
 5. Beskriv hur slavhandeln gick till och ge exempel på hur slavarna behandlades.

Redovisning

v.6 - Alla ska vara beredda att redovisa på onsdagen. Vi delar in klassen i tre grupper.
Du ska på egen hand beskriva den historiska utveckling som sker under 1800-talet.
Gör en muntlig presentation.
Bildspel/film som inte är längre än 5 min.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar