Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

17 januari 2014

Slaveriet

Uppgift till onsdag v.4!

Titta på följande film innan onsdag.


På onsdag ska ni diskutera filmen med hjälp av följande frågor.

  1. Hur gick slavhandeln till?
  2. Vilka blev förslavade?
  3. Vilka var anledningarna att man köpte slavar?
  4. Hur behandlades slavarna?
  5. Hur många människor beräknas deporterats från sina hemländer genom slavhandeln?
  6. Vilken ideologi låg bakom slaveriet och imperialismen?
  7. Hur ser slaveriet ut idag?

Källkritiska uppgifter (Informationen är hämtad från www.infokoll.se)

Efter att ni diskuterat, först i mindre grupper och sedan med hela klassen, ska ni jobba enskilt med källkritiska uppgifter. Läraren delar ut dessa uppgifter.
Tänk på att använda och förstå följande begrepp när du arbetar med uppgifterna. Lämna in uppgifterna till läraren.

Objektiv = saklig, opartisk

Förstahandskälla = den som bevittnat en händelse.

Andrahandskälla = den som återgett den händelse ett vittne har beskrivit.

BeroendeBeroende inom källkritiken betyder att informationen i en källa bygger på uppgifter från en annan källa. För att informationen ska vara tillförlitlig krävs att minst två källor som inte är beroende av varandra påstår samma sak.

Tendens/VinkladTendensiös information är ensidig, överdriven eller tar parti för en åsikt. Fakta och statistik kan vara utvald för att just den egna uppfattningen ska verka sann. Ett annat ord för det är att informationen är vinklad.

Tidskritieriet = Information som ges omedelbart eller precis efter att något har hänt är oftast mer pålitlig än om det gått lång tid. Orsaken är att vi glömmer. Mest glömmer vi de närmaste dygnen efter en händelse.

Äkta När du har bestämt dig för att använda en källa är det viktigt att du granskar om källan är äkta d v s om den är vad den utger sig för att vara. Det kan handla om att tidsbestämma ett dokument eller ta reda på om den som står bakom källan är trovärdig.

Kvarleva och berättelse = En källa är en text, ett uttalande, ett föremål eller en bild som påstår något om verkligheten. En kvarleva är ofta ett föremål t ex ett vapen, en dagbok, en vas, eller ett dokument. En berättelse återger något som har hänt. Foto är exempel på en källa som kan vara både kvarleva och berättelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar