Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

27 mars 2014

Reflektioner kring Krimkrisen

Finns det likheter mellan Stalin och Putin?


Stalins lycka var total när Hitler erbjöd sig att skriva under en icke-angreppspakt med hemliga tilläggsprotokoll som delade upp Central- och Östeuropa i intressesfärer.

Avtalet mellan Hitler och Stalin den 23 augusti 1939, som brukar omnämnas som Molotov-Ribbentropavtalet efter respektive utrikesminister, var inget fredsavtal som sovjetisk historieskrivning har gjort gällande, utan två av världens värsta diktarorer som delade bytet mellan sig.

Stalin var mycket nöjd, för förutom chansen att återta förlorade tsarryska områden fick Röda armén ytterligare tid på sig att förbereda sig för det oundvikliga kriget mot Hitlers Tyskland. Stalin tog verkligen vara på chansen och expanderade sin krigsmakt enormt fram till den 22 juni 1941 då Hitler anföll. Stalins upprustning var planerad att var färdig till våren 1942.

Ser vi till dagens Ryssland har Putin också rustat enormt de senaste åren, ett nytt militärt koncept togs fram 2003 och planerades vara klart 2020.

Nu har Putin känt sig tvungen att spela ut sina kort innan allt var klart.
(Källa:krigsmyter.nu)

Annekteringen av krimhalvön är en del av Putins upprustning. Vidare finns likheter med Tysklands annektering av Österrike på 30-talet. Detta har utvecklats till en gigantisk kris inom EU och där även FN jobbar hårt för att lösa krisen.
Vad som kommer hända framöver är svårt att säga, men en del menar att en större konflikt inte kan uteslutas. I en intervju med USA:s ambassadör i Sverige såg han ändå ljust på framtiden. Han menar på att Rysslands unga generation inte har de stormaktsambitioner som Putin står för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar