Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

31 mars 2014

Valaffischen!

Muntlig redovisning år 7

Du ska representera din grupp ( ert politiska parti) och diskutera era valfrågor.

Tre områden ska diskuteras:

  1. Skolan
  2. Fritiden
  3. Miljön

Dina förberedelser:

Var noga med att kunna de tre stora ideologierna (socialism, konservatism och liberalism). Vad står de för?
  • Ideologin ska syna på valaffischen genom ert budskap.
  • Var konkreta gällande era valfrågor; skola, fritid, miljö. Ex "Alla ska få välja sin fritidssysselsättning."
  • Svara på frågorna; Vad vill vi uppnå?, Hur ska vi uppnå det?, Varför satsar vi på det här?

Redovisning

Tid: 15 min/grupp.
Förbered dig genom att skriva ner vad du ska säga i punktform.
Bedömning:
Läraren sitter och lyssnar på debatten och är debattledare. Följande förmågor tränar vi och bedömns av lärare.
  • Begreppsanvändning
  • Kommunicera
  • Underbygga med exempel de åsikter du för fram.
  • Analytiskt tänkande. Refeltionsförmåga.
Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar