Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

7 april 2014

Filmanalys - Kroppsidela

Film som informationssökning

Filmen baseras på en lärarinnas egna upplevelser som lärare i Harlem (New York) under slutet av 80-talet. Den är gjord 2009 och tar upp viktiga samhällsfrågor som utanförskap, hälsofrågor, kroppsideal osv.

Du ska använda filmen som en källa för att skapa egna argument gällande samhällets syn på kroppsideal. 

Förmåga att träna:

Du ska träna på att beskriva olika syn på vad kroppsideal är i vårt samhälle. När du gjort det ska du även komma med egna slutsatser baserade på den fakta du tagit till dig.

Fundera kring följande frågor:

  1. Fundera på vad film och massmedia har för påverkan på våra ideal och värdringar.
  2. Fundera över vilka förutsättningar "Precious" har utifrån kön, ras och klass.
  3. Vad tycker ni själva att man behöver för förutsättningar att lyckas i livet?
  4. Harlem var förr en stadsdel som kännetecknades av fattigdom och kriminalitet. Idag har den bilden förändrats något då kapitalstarka personer och företag satsat sina pengar i området. Vad har denna utveckling för betydelse för människor som bor där?
  5. Jämför Karlskrona med Harlem. Finns det områden som liknar Harlem?
  6. Vilket kroppsideal har "Precious"? Vad drömmer hon om?
  7. Vad har du för kroppsideal och vad är dina drömmar?
Till sist!
Detta ska du använda i debatten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar