Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

24 april 2014

Uppgift om kroppsideal


  1. Reklamanalys
Googla på reklambilder med hjälp av begreppet kroppsideal.
Fundera över reklamens påverkan på individen. 

Studera följande teori och diskutera innehållet med en kamrat.
Följande bild och text är hämtat från följande länk. Läs kapitel 3.
Uppsats - klicka här2. Genomför en observation måndagen den 28 april kl.12-13.
Gå ut till en plats där mycket folk rör sig och observera hur kroppsidealen ser ut, utifrån teorin ovan och reklamanalysen ni gjort.

3. Sök utländsk reklam från olika länder med olika kulturer och fundera över skillnader mellan er observation i Sverige och övriga världen. Resonera och analysera.

4. Förbered dig inför en debatt med ämnet "Samhällets kroppsideal".

1 kommentar: