Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

3 maj 2014

Häxprocessen - Då och Nu!

Tid: 3 h (v.19)

Mål
 • Beskriva hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Att förstå begreppen kontinuitet och förändring, när de används i historiskt sammanhang.
 • Lära sig att förstå och använda begrepp både historiskt och modernt perspektiv. Ex. Rättsäkerhet nu och då.

Börja med att läsa följande text och svara på fågorna (40 min)

so-rummet.se - häxjakt

Frågor på texten

 1. Runt om Europa fanns det redan på 1400-talet en rädsla för trolldom och häxor. Hur yttrade sig denna rädsla?
 2. Katolska kyrkan uppmanade att den som var anklagad för att vara häxa skulle genomgå Häxprovet. Hur gick detta till?
 3. Vilka andra metoder fanns för att avslöja en häxa?
 4. Vilka kvinnor var det som ofta blev anklagade för häxeri?
 5. Beskriv häxprocessen i Sverige? När började detta och hur gick man tillväga?
 6. Vilken roll spelade kyrkan i denna häxhysteri?
 7. Det fanns de som kämpade för att motbevisa tron på häxor. Vilka var de argument som togs fram till de anklagades försvar?
 8. Vilken roll har Blåkulla i detta sammanhang?
 9. När kan man säga att tron på häxor försvann i Sverige?
Ett grundläggande facit finns hos läraren.

Förstå begreppen kontinuitet och förändring (30 min)

Kontinuitet innebär att något är sig likt under tid. Förändring innebär att något förändras.
När du studerar en historisk händelse, epok eller process är det viktigt att tänka utifrån de två begreppen kontinuitet och förändring. Här är några frågor som kan användas:
Vad var det som förändrades? För vem förändrades det?
Vad förändrades inte?  För vem förändrades det inte?
Använd nu begreppet häxprocessen och analysera detta med hjälp av frågorna ovan. Skriv en text i google drive och dela det med Magnus och Ewa. Vi vill se din analytiska förmåga. Dokumentet ska heta: Analysera historia
magnusgustafsson75@gmail.com, info@ewahammer-coach.se

Se film (60 min)

Vad händer i ett samhälle där alla inte kan garanteras en rättvis rättegång? Under 1600-talets häxprocesser dömdes människor till döden, trots att bevis saknades. Idag är vi inte rädda för häxor, men fruktar terrorism och gör allt för att samhället ska kännas tryggare. Men vad händer i ett samhälle som är fyllt av rädslor och varför är rättssäkerhet viktigt?
Film

Diskutera följande frågor grupp:

Vad händer i ett samhälle som är fyllt av rädslor?
Varför är rättssäkerhet viktigt?


Historiska källor (40 min)

Läs följande artikel om Häxprocessen i Ådalen.
Artikel

Gör nu en källkritisk analys. Du ska använda följande källkritiska begrepp:

Tidskriteriet: När är källan skriven, dvs protokollen som Per-Arne Bodin har läst?
Trovärdighet: Kan man lita på att protokollen visar hur denna tid var?
Tendens: Vem har skrivit protokollen? Finns det något möjlighet att man överdriver eller skönmålar innehållet?

Skriv din analys i samma dokument i google drive som tidigare. 

Läs mer om du hinner:

Sök info på so-rummet.se och på egen hand.


1 kommentar: