Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

11 maj 2014

1700-talet i Sverige

Mål:

 • Sveriges demokratiseringsutveckling på 1700-talet.
 • Framväxt av nya idéer - ex. upplysningen.
 • Förstå och beskriva hur människor påverkas av olika livsvillkor och värderingar.
 • Beskriva Samernas historia ur svenskt perspektiv.
 • Arbeta med begreppen kontinuitet och förändring i egen analys.
1. Läs hi-boken och gör frågorna som hör till texterna. (Montesjuan)
-Frihetstiden
-Landet skulle förbättras och Upplysningstiden
-Gustav III

2. Se filmen
Gör sedan frågorna.
Sverriges historia - Upplysningens tid 1718-1809.

 1. Frihetstiden kallas den tid i Sverige som kännetecknas av fred och mer frihet. Men vad var det Nordiska kriget för något och under vilka år höll det på?
 2. Vem var Ulrika Eleonora?
 3. Fredrik den I, beskriv kungens liv och den roll han spelar i Sverige.
 4. Vem var Arvid Horn
 5. Ståndsriksdagen byter image under 1700-talet. Vad satsar man på istället för krig?
 6. Nämn två upplysningsfilosofer.
 7. Vad innebär upplysningstiden?
 8. Vad var den Kungliga akademin? 
 9. Vem var Carl von Linné?
 10. Två riksdagspartier föds under 1700-talet. Vilka och vilka är med i dessa partier?
 11. 1741 startar hattpartiet ett återerövningstid mot Ryssland. Varför och hur gick det?
 12. Vem var Adolf Fredrik?
 13. Vad är en upplyst despot?
 14. Vem var Lovisa Ulrika och vad ville hon göra? Hur gick det med hennes planer?
 15. Vem var kronprins Gustav?
 16. Badin var en slavpojke som Gustav fick att leka med. Hur kom det sig att en svart pojke deltog i ett uppfostrande experiment vid det svenska hovet?
 17. Beskriv hur resorna till Kina gick till och varför gjorde man dessa resor?
 18. Det franska modet påverkade bla Sveriges arkitektur. Ge några exempel på det.
 19. Beskriv den demokratiska utvecklingen under 1700-talet.
 20. Den svenska regeringsformen som skrivs 1809. Hur lyder den och varför är den så viktig?

Redovisning av kunskaper

Tillsammans med lärare diskuterar klassen hur ni önskar redovisa era kunskaper.

1 kommentar: