Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

7 april 2014

Kroppsideal!

Tid: 3 veckor:  15, 17, 18
Idrott:
SO:

Mål

  • Idrott: Öka kunskapen om gällande kroppsideal inom idrotten och samhället.
  • SH: Svenska välfärdsstrukturer, dvs hur ser sjukvården på det perfekta idealet. Vad ska individen betala kontra samhället, gällande kroppsideal.
  • SH: Individens olika möjligheter att påverka sitt liv (ideal), utifrån socioekonomisk bakgrund, kön.
  • SH/GE: Sök efter geografiska skillnader i världen vad gäller kroppsideal.
  • RE: Etik - Olika religioners syn på kroppsideal kopplat till religionens människosyn.
Uppgift:

  1. Du ska ta fram fakta gällande kroppsideal genom att söka olika typer av källor. 
  2. Du ska göra en undersökning (enkät, intervju, observation) vilka ideal som finns i samhället.
  3. Titta på olika typer av reklam och fundera över vilket kroppsideal dessa förespråkar.
Redovisning:

Du ska debattera följande ämne: "Samhällets kroppsideal".

Tips på källor:
  1. Filmen "Precious"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar