Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

29 augusti 2012

Ideal - Rebecka & Jesper


Drivkraft - att ha en drivkraft och framåtanda att själv forma sitt liv tycker jag är ett populärt ideal idag. Även i arbetslivs sammanhang är det ett eftersträvat ideal eller en egenskap. Kanske kan det vara något av en ersättningen för dygden hopp, eftersom vi i modern tid lever mer i nuet än vi gjorde förr.
/Rebecka
Perfektion - en felfrihet och fulländning som ger intryck av att vara perfekt på alla sätt och vis. Perfektion har funnits genom tiderna och kan se ut på många olika sätt. I det moderna samhället strävar den enskilda individen mot att själv vara perfekt, utföra uppgifter perfekt och ha det perfekt runt omkring sig. Vem vill inte vara perfekt liksom?
/Jesper

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar