Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

29 januari 2013

Analysera historia!

Den här övningen syftar till att du ska bli bättre på att analysera händelser som hänt historiskt.
Vi utgår ifrån webbsidan historia2. Följ länken:Historia2. Lyssna på bildspelet.

Analys av "Andra världskriget"

Varför händer något?
Orsaker
  • Utlösande orsaker (direkt)
  • Underliggande orsaker (indirekt, ex. isberget)
  • Strukturer (system, samhällets organisation m.m: ex ideologi)
  • Aktörer (personer, grupper)
  • Vad hade hänt om inte...? (kontrafaktiskt perspektiv)
Vad ska förklaras?
Begrepp - avgränsa det du ska förklara.
  • Franska revolutionen
  • Imperialism
  • Industrialisering
  • Andra världskriget
Övning:
Du ska nu tillsammans med en klasskamrat analysera Andra världskriget.
Förklara följande:
Varför startade Andra världskriget?
Vilka konsekvenser fick kriget?
Redovisa vad ni kommit fram till för klassen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar