Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

8 januari 2013

Succé i so-studierna!

På spaning!
När du studerar SO-ämnena ska du sträva efter att se helheten. Klättra upp högt i ett träd för att se hur platsen där du befinner dig ser ut uppifrån. Här ser du inga direkta detaljer men du ser helheten. På samma sätt är det med kunskap i olika ämnen.

Det gäller att se samhället ifrån olika synvinklar - eller perspektiv - för att skaffa sig en helhetsbild. För att det ska vara möjligt måste du vara aktiv och söka kunskap på egen hand. Det handlar om att ständigt vara beredd att lära sig nya säker eftersom samhället ständigt förändras.

Vad är kunskap?

  1. Baskunskap: Ger grunden. Detta är inte fakta utan handlar om hur du får tag på fakta.
  2. Faktakunskap: Ger förståelse. Hur ska du kunna förklara något om du inte vet tillräckligt om ditt område som studeras.
  3. Slutsats: Reflektion över dina faktakunskaper. Hur kan det komma sig att isarna smälter vid jorden poler? 
Hur arbetar en forskare?
  1. Frågeställning
  2. Faktainsamling
  3. Sammanställning
  4. Slutsatser
  5. Redovisning
Sist men inte minst...!
Källor:
Du behöver redovisa vilka källor du använt men även bedöma källans trovärdighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar