Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

15 januari 2013

Fattigdom - uppgift

Under fliken samhällskunskap kan du läsa om vilka mål du ska nå under detta projekt.
Nu ska du få läsa hur jag tänkt du ska jobba med begreppet fattigdom.

v. 3 - 5  Jobba i grupp 


  1. Studera temasajten på ur.se som heter "Varför finns fattigdom" (klicka på länken). Denna punkt tar mest tid. Här handlar det om att samla fakta och skriva upp det som kunskapsmålen handlar om.
  2. Gör en tankekarta om begreppet "Fattigdom". Titta på kunskapsmålen och välj mål.
  3. Diskutera med din grupp och jämför era tankekartor.
  4. Skapa opinion på skolan för att uppmärksamma fattigdom. Välj metod! - affisch, bildspel, flygblad, filmtrailer m.m.
  5. Redovisning påbörjas v.6, där er grupp presenterar sitt arbete och vilket gensvar man fått.
Så här vill jag att ni jobbar i er grupp. Kommer ni ihåg då vi gick igenom den här metoden?

v. 6-7  Jobba enskilt

  1. Du är ombedd av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) att skriva ett handlingsprogram hur fattigdom kan bekämpas i världen.
  2. Handlingsprogrammet är på ca 2 sidor.
  3. Kolla in de mål (fliken samhällskunskap) som du inte jobbat med i grupparbetet och se till att skriva om dessa i ditt handlingsprogram mot fattigdom.
  4. Lämna in ditt handlingsprogram onsdagen v.9.

Lycka till!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar