Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

11 mars 2013

Just do it - don't do it!

Inför redovisning av projektet om droger och dopning.
När ni redovisar ska ni analysera den fakta ni tagit fram utifrån kunskapsmålen.

Till hjälp får ni följande analysfrågor:


  1. Vilken betydelse har identitetsökandet för kontakt med droger och dopning?
  2. Vilka faktorer påverkar människors välbefinnande? 
  3. Har kön, social tillhörighet någon betydelse för välbefinnande och kontakten med droger?
  4. Varför är droger farliga?
  5. Vilken betydelse har droger för samhället? Försök se olika perspektiv!
  6. Vad har du för åsikter i ämnet? 
  7. Har du någon teori om hur samhället ska hantera droger och dess konsekvenser?
Redovisning v.12 och i början på v.13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar