Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

29 april 2013

Arbetsmarknaden år 8

Reportage om praoplatsen

Sammanställa information

Välkomna tillbaka efter er praotid. Nu börjar den del som handlar om att visa sina kunskaper och redovisa vad du lärt dig.
Du ska skriva ett reportage om din praoplats och då behöver du tänka på följande saker för att nå målen. Målen kan du läsa under fliken "Samhällskunskap".

  • Planera ditt skrivande. Sammanställ den fakta du samlat in. Ange de källor du använt.
  • Kolla in fliken "Samhällskunskap". Det är målen du ska uppnå och redovisa i ditt reportage.
  • Exempel på källor: bok, webbsidor, föreläsningar, intervjuer, artiklar, bilder, filmer.
  • I ditt reportage ska du visa att du kan använda begrepp som är viktiga och handlar om arbetsmarknaden. Så här kan det se ut som ett exempel:
På min arbetsplats var det 10 st anställda. De anställningsformer som fanns var tillsvidareantällning. Jag frågade Matilda Persson, som var min handledare, hur det fungerade med övertid. Hon berättade att i deras kollektivavtal finns detta reglerat och de anställda får ut övertid i pengar. Matilda berättar vidare att arbetsplatsen även har lokala anställningsavtal där andra förmåner kan förekomma, såsom måltider och fikabröd. Hon talade även om att alla är nöjda med sitt arbete och att arbetsmiljön är god. Strejk har aldrig förekommit på arbetsplatsen under den tid Matilda varit anställd.

  • Du ska jobba med att belysa hur jämställdhet samt diskriminering ser ut på arbetsmarknaden. Här är det viktigt att redovisa olika perspektiv och då förutsätter jag att du använder olika källor. 
Exempel: (Källa boken Arbetslivet)
I boken Arbetslivet skriver författarna att jämställdheten yttrar sig då lönenivåerna sätts i olika branscher. Kvinnornas löner är i genomsnitt 16 procent lägre än männens. Detta är ett exempel på strukturella löneskillnader, dvs att samma trend ser man i yrke efter yrke, bransch efter bransch. När jag sedan intervjuade min handledare om jämställdhet fann jag att han hade samma åsikt. Han berättade att de kvinnliga lönerna var lägre än männens på arbetsplatsen.
Varför är det på det så här i dagens moderna samhälle? I artikeln ..............osv

  • Dubbelkolla att du fått med de mål som vi jobbar med i detta samhällsprojekt. Det finns förutom att skriva reportage ytterligare övningsuppgifter att lämna in till Magnus. Kolla etiketter År8.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar