Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

19 april 2013

Människans fotavtryck på jorden.

Intressant läsning det här!
Vad kan vi lära oss av denna artikel?
Artikeln visar på ett nytt perspektiv där vi människor lever med olika livsstil. Det är livsstilen som påverkar hur vi utnyttjar jordens resurser.
Artikeln visar på ett tankeexperiment där man samlat världens ca: 7 miljarder människor i en stad. Frågan är hur stort utrymme behövs då? Ja, det beror på vilken livsstil vi väljer. Väljer vi att leva som man gör i Bangladesh behövs inte lika stort utrymme. Väljer vi istället att leva som en amerikan så behövs resurser från hela jorden plus 4 st till. Är detta en hållbar livsstil för jordens framtid?

Läs artikeln här:
Hur lever världens befolkning?

Teckningen är också intressant där jorden går till planeten doktor för att den känner sig sjuk. Diagnosen blir "Jag är rädd att du har människor". Vad säger det om samspelet mellan människa och natur?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar