Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

18 oktober 2013

Båtolyckan vid Lampedusa

Miniprojekt och förberedelse inför temat vecka 45.

( v. 42-43)

Gemensam redovisning/diskussion:  Fredag 25/10

Ni ska i mindre grupper göra en analys av Båtolyckan som skedde vid ön Lampedusa den 3/10. Arbetsgången ska ske enligt Big Five-modellen.
BEGREPP

Lampedusa (geografiskt läge)
migranter
fartygshaveri
människosmugglare
illegal
legal
Eurosur

ANALYS

Vilka länder kommer de flesta flyktingarna från just nu och varför?


Varför tar sig så många till Europa med på illegalt vis?

Kan ni förstå varför människor utsätter sig för all denna fara, för satt de har en dröm om en framtid i Europa? Kan vi som lever i trygghet sätta oss in i dessa mänskliga drivkrafter?

Vilken flyktingpolitik har olika länder i Europa? Sverige i jämförelse med andra länder?  Håller vi på att bygga ett ointagligt Europa eller är det nödvändigt med hårdare tag för atts tävja illegal invandring och människohandel? 


Kommer situationen för illegala flyktingar som kommer från Europa, förändras någonting efter olyckan vid Lampedusa?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar