Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

23 oktober 2013

Test för år 8 om migration.

Projekt "Folk i Sverige"

Lite info innan du börjar skriva testet.
  1. Skriv namn.
  2. Till dig som vill kunna göra testet muntligt. Läs igenom frågorna och texter noga. Tänk ut ditt svar och skriv stödord som du senare ska förklara för läraren.
  3. Använd gärna talsyntes i den längre texten för att underlätta förståelsen av texten.
  4. Du bör klara skriva testet på 60 min.
  5. Glöm inte "klicka" på KLAR, annars går dina svar förlorade.

TestInga kommentarer:

Skicka en kommentar