Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

17 oktober 2013

Migration och integration

Statistik

Något att fundera över... (Statistiken är hämtad från SCB.se).

Följande diagram visar andelen sysselsatta människor av hela befolkningen i Sverige. Grafen visar att i början av 90-talet var sysselsättningen mycket hög, hela 84 %. Sedan kom den ekonomiska krisen och sysselsättningen har aldrig återhämtat sig till samma nivå sedan dess. 

På 90-talet pågick en konflikt i forna Jugoslavien som bidrog till flyktingströmmar, bla till Sverige. Befolkningen har sedan dess ökat.

Under 90-talet och 2000-talet har befolkningen och invandringen ökat.  Statistiken visar att under 90-talet kom 170 000 personer och under 2000-talet kom 340 000 personer och då kom 120 000 personer de tre sista åren (2009-2011).
Analysen av dessa siffror är att världens olika konflikter bidrar till flyktingströmmar.
Diagram 4 visar befolkningen i Sverige och hur stor arbetskraft som finns, samt hur många utrikes födda 16-64 år det finns.
Slutsatsen vi kan dra är att utrikesfödda personer har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om att få in denna grupp i arbete och det är bla en politisk fråga hur detta kan göras.
Diagram 12 visar hur stor andel av de utrikes födda som är sysselsatta i relation till de sysselsatta av hela befolkningen. Detta innebär att utmaningen ligger i att skapa möjligheter att arbeta för den grupp utrikes födda som nu är utanför arbetsmarknaden. Till detta bör tilläggas att det finns en grupp utrikes födda som invandrat för att studera och den gruppen ligger på ca 9000 personer (det kan finnas fler).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar