Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

24 november 2013

1700- och 1800-talets Sverige

Sammanfattning

Här finns en sammanfattning i punktform som ni kan använda för att sortera den fakta ni läser in.

Frihetstiden 1721-1772
 • demokratiutveckling börjar
 • kungens makt minskar
 • riksdagens makt ökar
 • hattar och mössor
 • upplysning och vetenskap

Gustav III tid 1772 - 1792
 • upplyst despot
 • tryckfrihet
 • lägger grunden till vår demokrati genom att införa mildare regler.

Jordbruk och landsbygd 1700-talet
 • storskiftesreformen
 • jordlösa
 • potatis
 • marknadsdagar

Jordbruk och landsbygd 1800-talet
 • -järnplogen
 • -hungersnöd
 • -utvandring
 • -urbanisering


Industrialisering 1800-talet
 • järnvägen
 • järn och stålindustri
 • papper- och massaindustri
 • verkstadsindustri
 • arbetarklass
 • förslitningskador

Demokratiutveckling 1800-talet
 • fackföreningar
 • ståndsriksdagen avskaffas 1865
 • tvåkammarriksdag ersätter
 • Knappt hälften av Sveriges befolkning hade inte rösträtt.
 • den nya tvåkammarriksdagen ökade antalet lite men du behövde vara man och rik för att få rösta.
 • kvinnor blev myndiga vid 25 år.
 • Folkrörelser bildas
kvinnorörelse
nykterhetsrörelser
frikyrkorörelser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar