Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

20 november 2013

Upplysningen

1700-talet

Följande text är hämtad från studi.se. Den beskriver på ett tydligt sätt vad upplysningen handlar om.

Under 1500- och 1600-talen växte framgångarna för vetenskapen. Även tankarna kring hur samhället skulle organiseras och hur man tänkte kring männsikan växte och utvecklades. När man väl kommit fram till mitten av 1700-talet så uppstod en ny tankeinriktning som kallas för upplysningen. Upplysningen var något som smittade av sig på hela samhället: hur man organiserade samhället, litteraturen, teater och konst. 

Grundtanken i upplysningen var ordet förnuft, det var som ett favoritord. Förnuftet var det som präglade hela tiden, hur man levde, hur man skrev och hur man tänkte. Man hade ett kritiskt förhållningssätt och försökte alltid att se det förnuftiga i olika sammanhang. Man såg också människan som en individ och inte längre som ett stort kollektiv. Man började tänka kring saker som mänskliga rättigheter och människans rätt. Man pratade också om människans värde och hur man behandlade människor på olika sätt. Även lycka och framgång för den enskilde individen blev något som också lyftes fram. Det här påverkade hur man dömde människor i rättgångar, fängelsstraff och tortyr. Även synen på fattigdom förändrades under den här perioden. Under upplysningstiden var man väldigt kritisk till kyrkan och kyrkans inställning och syn. Kyrkan fick sig verkligen en tankeställare utifrån upplysningsidealen. Mycket av det kyrkan stod för förkastades som gammaldags och vidskepligt. Man hade också en helt ny syn hur samhället skulle vara organiserat, hur man skulle styra ett land och hur man skulle dela upp makten i ett land. Man ansåg att om man hade en kung eller person som regerade ett land som inte dög, som inte var bra. Då skulle man kunna byta ut honom. Det var det mest förnuftiga. 

Fyra viktiga upplysningsfilosofer: Montesquieu var en fransman som skrev böcker och skrifter om hur staten skulle vara organiserad. Det här hängde ihop med hur de gamla grekerna hade uttryckt sig. Han ansåg att makten i ett land måste vara uppdelad. Några som stiftar lagar, några som dömer och några som ser till att lagarna blir utförda. De här olika grupperna måste bestå av olika personer, makten måste vara uppdelad så att de kan kontrollera varandra. Voltaire var ytterligare en författare. Han kritiserade kyrkan väldigt starkt och han debatterade kring yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Just på grund av detta hamnade han också i fängelse. Detta ledde till att han diskuterade och skrev om lagar och förordningar, hur man dömde människor. En annan filosof och författare var en schweizare som hette Rousseau. Han skrev mycket om ägande och människans rätt att äga och att staten inte kan komma och ta över någons egendom utan att personen får en rimlig ersättning. Han diskuterade också kring människan och människans natur och han kom fram till att människan är god. Slutligen har vi en amerikan som hette Franklin. Han var vetenskapsman och upplysningsfilosof. Det som är speciellt med Franklin är att han är praktiker. Han var med att skapa det nya landet USA - Amerikas förenta stater. Därför blev han en symbol för den här tiden, en viktig person, en viktig förebild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar