Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

12 november 2013

Sveriges 1800-talshistoria

Titta och lyssna noga på filmerna. Du behöver vara aktiv och klicka på pausknappen ibland för att hänga med. Svara på följande frågor när du sett filmerna.

Filmen handlar om Sverige historia på 1800-talet

 1. Vem efterträder den Svenska tronen efter Karl den X11 och hur gick det till?
 2. 1814 säger Norge nej till en union med Sverige. Sverige förklarar då krig mot Norge. Hur går kriget och vad innebär unionen?
 3. Vad menade Essaias Tegnér med sitt berömda citat; Freden, potatisen och vaccinet? Utveckla ditt svar.
 4. Ge exempel på uppfinningar och förändringar som är viktiga för 1800-talets utveckling på landsbygden.
 5. Vilka baksidor hade utvecklingen på landsbygden?
 6. Hur gick det till när Göta Kanal byggdes? Varför användes inte maskiner?
 7. Vilken betydelse hade ångmaskinen för Sverige?
 8. Vem var Nils Ericsson?
 9. 1809 års regeringsform. Vad innebar denna regeringsform?
 10. 1846-1873 emigrerar var femte svensk. Varför emigrerade svenskarna?
 11. Strejk var ovanligt på 1800-talet. Berätta om Sveriges första strejk.
 12. Nykterhetsrörelsen utvecklades i slutet på 1800-talet.
Fortsätt undersöka följande:
 1. 1867 Tvåkammarriksdagen ersatte ståndsriksdagen. Vad är skillnaden?
 2. Efter Karl den XII Johan ärvde sonen Oscar sedan Karl XIV och tillsist Oscar II tronen i Sverige. Beskriv de problem Sverige fick i och med unionsupplösningen 1905.
  Filmen handlar om Sverige sociala historia på 1800-talet.

  1. Vilka områden i det sociala livet tar filmen upp?
  2. Fundera över vilken betydelse det sociala livet har för individens välbefinnande och hälsa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar